Thành kính phân ưu

Thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Nhận được tin: Cụ ông: PHẠM NGỌC TOÁN  Là thân phụ của  HTr cấp Tập Phạm Ngọc Quý  Liên Đoàn trưởng Nam GĐPT Khánh An Đã từ trần vào lúc 11 giờ 50 ngày 31.5.2020 Hưởng thọ 80 tuổi Nguyện cầu Chư Phật mười phương tiếp độ […]