NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu  Vô cùng thương tiếc  nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng: thượng NGUYÊN hạ TỊNH, tự LƯU THANH Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân sư GĐPT Việt Nam Đã thâu thần thị tịch vào […]