BHD Bà Rịa Vũng Tàu chúc tết Chư Tôn Đức

BHD Bà Rịa Vũng Tàu chúc tết Chư Tôn Đức

Theo truyền thống hằng năm, mỗi lần Tết đến xuân về Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức phái đoàn đến các trú xứ của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tăng Gìà Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Chư Tôn Đức  Cố vấn giáo hạnh, Ân sư của GĐPT để đảnh lễ Tam Bảo, […]