Thành lập Hội Đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời

Thành lập Hội Đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời

Việt Nam tuy đã trải qua trên dưới hai nghìn năm lịch sử truyền thừa, nhưng chưa có một bản dịch Tam tạng Thánh giáo bằng tiếng Việt phổ thông từ văn hệ Hán vốn là văn hệ chung cho các nước Phật giáo Đông Á như Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật […]