CẢM NHẬN VỀ BA TÂM (TRỰC TÂM, THÂM TÂM, BỒ-ĐỀ TÂM)

CẢM NHẬN VỀ BA TÂM (TRỰC TÂM, THÂM TÂM, BỒ-ĐỀ TÂM)

1: Câu chuyện mang ý nghĩa thực tế về Trực Tâm gây ấn tượng sâu sắc nhất trong đời em từ khi đến với Gia Đình Phật Tử. – Từ ngày 8/2/1980, em mới chỉ là một em Oanh Vũ nhỏ theo ba mẹ đi sinh hoạt tại các nhà của quý anh chị. Lúc […]