HỘI THI TIẾNG HÁT OANH LAM ONLINE LẦN I GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

HỘI THI TIẾNG HÁT OANH LAM ONLINE LẦN I GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nhằm mục đích giữ lửa Hội Hiếu truyền thống, tạo sân chơi cho đoàn sinh bằng công nghệ thông tin. Đồng thời tạo sự liên lạc, gần gũi giữa Huynh trưởng, đoàn sinh và phụ huynh đoàn sinh trong mùa dịch bệnh kéo dài, không sinh hoạt tập trung được. Sau thành công của chương […]