MỪNG CHU NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH LẠC.

MỪNG CHU NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH LẠC.

Thế là một năm với nhiều biến động vì dịch bệnh lại trôi qua.Trong suốt một năm ròng rã chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn trở do đại dịch Covid 19 kéo dài, làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử. Đứng trước tình hình khó […]