Ý NGHĨA 3 TÂM TRONG KINH DUY-MA-CẬT. VẬN DỤNG Ý NGHĨA 3 TÂM VÀO ĐIỀU LUẬT HT/GĐPT VN

Ý NGHĨA 3 TÂM TRONG KINH DUY-MA-CẬT. VẬN DỤNG Ý NGHĨA 3 TÂM VÀO ĐIỀU LUẬT HT/GĐPT VN

☸ Tuệ Nam – Đào Nhã Phương   Kinh Duy-ma-cật sở thuyết (Vimalakīrti nirdeśa) là một tác phẩm quan trọng của Phật giáo Đại thừa, có ảnh hưởng rất lớn đến nền Phật giáo tại Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản. Kinh xuất hiện khoảng thế kỉ thứ 2 stl., mang tên của Duy-ma-cật […]