VẬN DỤNG CHỮ TÍN TRONG LÝ TƯỞNG HÀNH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

VẬN DỤNG CHỮ TÍN TRONG LÝ TƯỞNG HÀNH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 Khánh Phương- Cao Trần Kim Liên UV Thiếu Nữ BHD.GĐPTBRVT Người Huynh trưởng vận dụng chữ Tín trong lý tưởng hành hoạt của Gia Đình Phật Tử cần thấu hiểu hai vấn đề căn bản sau: Một là phải xây dựng niềm tin vững chắc cho chính tự thân. Hai là với niềm tin đó […]