Khai mạc Liên trại huấn luyện ANÔMA NI LIÊN 36 – TUYẾT SƠN 30

Khai mạc Liên trại huấn luyện ANÔMA NI LIÊN 36 – TUYẾT SƠN 30

Thực hiện đề án năm 2022 của Ban Đại Diện GĐPT huyện Xuyên Mộc đã được BHD GĐPT BRVT chấp thuận. Hôm nay, ngày 11 tháng 09 năm 2022 tại Chùa Viên Quang, liên trại huấn luyện Đội, Chúng Trưởng Anôma Ni Liên 36 – Chăn Đàn Tuyết Sơn 30 GĐPT BRVT tại huyện Xuyên […]