GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 1/2022

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 1/2022

Sau hai năm do dịch bệnh không tổ chức các kỳ tu Bát Quan Trai theo truyền thống 5 kỳ/năm như thường lệ. Giờ đây tình hình dịch bệnh đã qua đi, xã hội đang bình ổn trở lại, sau những phật sự liên tiếp được tổ chức để bù lại thời gian giãn cách, […]