TƯỜNG THUẬT KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1. KỲ 5  

TƯỜNG THUẬT  KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1. KỲ 5   

Đã gần hết tháng mười một, mùa mưa xứ Nam kỳ cũng tạm chia tay. Ấy vậy mà sáng nay những hạt mưa vẫn rơi đều, vẫn quyến luyến theo bước chân anh chị em lam viên trên đường vân tập về Chùa Lạc Bang. Hơn 7 giờ sáng ngày 20-11-2022, quý anh chị Ban […]