TƯỜNG THUẬT  Sinh hoạt giao lưu ngành Thiếu vùng Sala, Châu Đức

TƯỜNG THUẬT  Sinh hoạt giao lưu ngành Thiếu vùng Sala, Châu Đức

      Thực hiện chương trình tu học sinh hoạt cho Huynh Trưởng đoàn sinh ngành Thiếu trong toàn tỉnh. Hôm nay ngày 13/11/2022 GĐPT vùng Sala, Châu Đức,  3 đơn vị Khánh Lương, Khánh Linh, Khánh Phú tổ chức sinh hoạt giao lưu cho đoàn sinh ngành Thiếu. Đây là hoạt động thiết thực nhằm […]