KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM I/BRVT HỌC KỲ 5.

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM I/BRVT HỌC KỲ 5.

Mặc dù có quá nhiều phật sự được tổ chức liên tục trong những ngày cuối năm 2022, nhưng với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để khóa ĐTGV được liên tục. Ngày 20/11/2022 tất cả học viên khóa ĐTGV Như Tâm I/BRVT đã vân tập về chùa Lạc Bang để tiếp tục học […]