KỲ XV: THAM QUAN CHIÊM BÁI TRÚC LÂM BẠCH MÃ và LỜI KẾT

KỲ XV: THAM QUAN CHIÊM BÁI TRÚC LÂM BẠCH MÃ và LỜI KẾT

KỲ XV: THAM QUAN CHIÊM BÁI TRÚC LÂM BẠCH MÃ và LỜI KẾT Rời chùa Tam Chúc, đoàn chúng tôi hướng về phương Nam trực chỉ, đến đây cuộc hành hương về danh thắng, cổ tự phương Bắc xem như đã hoàn thành. Trên đường trở về chúng tôi dự kiến ghé thăm Trúc Lâm […]