CẢM NIỆM ĐẢN SANH

CẢM NIỆM ĐẢN SANH

CẢM NIỆM ĐẢN SANH Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu ,Thọ Hạ, Thị Hiện, Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật……. Khải bạch Đức Thế Tôn, Sáng mai đây trong ánh bình minh vừa tỏ rạng. Muôn chim hót ca, ánh nắng chan hòa, những giọt sương mai còn đọng trên […]