Lễ truy thăng HTr cấp Tín-Lễ tưởng niệm-viếng tang HTr Nguyên Ước-Lê Đăng Đính

Lễ truy thăng HTr cấp Tín-Lễ tưởng niệm-viếng tang HTr Nguyên Ước-Lê Đăng Đính

Như tin đã đưa HTr cấp Tập Nguyên Ước-Lê Đăng Đính, Đoàn trưởng Thiếu Nam GĐPT Khánh Minh đã đột ngột xã báo thân vào lúc 18g40′ ngày 3.9.2020 (nhằm ngày 16.7. canh tý) hưởng thọ 64 tuổi. Trong thời gian tổ chức tang lễ, Huynh trưởng và Đoàn sinh GDPT Khánh Minh đã đến […]