GĐPT Khánh Ân tổ chức Vu Lan-báo hiếu

GĐPT Khánh Ân tổ chức Vu Lan-báo hiếu

 Vào lúc 7h, ngày 1/9/2020 nhằm ngày 14/7/ Canh Tý. Hơn 70 đoàn sinh của ngành Đồng, ngành Thiếu và 30 Huynh Trưởng của GĐPT Khánh Ân đã vân tập về Đoàn Quán của đơn vị tại chùa Quảng Châu để thực hiện các phật sự trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vì có nhiều […]