Thành kính phân ưu

Thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Nhận được tin:  Cụ Ông: Nguyễn Túc – Pháp danh: Quảng Mẫn là thân phụ của Huynh trưởng cấp Tín: MinhĐạt-Nguyễn Tính Ủy viên Tu thư Ban Hướng Dẫn GDPT Bà Rịa Vũng Tàu Đã xã báo thân vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 19 tháng 9 […]