NGƯỜI LUÔN BÊN TA

NGƯỜI LUÔN BÊN TA

Tuyển tập Vu lan: bài số 7: NGƯỜI LUÔN BÊN TA      Cha mẹ là hai từ thiêng liêng nhất trên đời. Cha mẹ cho ta sinh mệnh, là người nuôi dưỡng, cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc, cho chúng ta đi học để có một tương lai tốt đẹp và gần […]