Lễ tịch điện-Thuyết linh- Lễ di quan anh Nguyên Ước

Lễ tịch điện-Thuyết linh- Lễ di quan anh Nguyên Ước

Tối ngày  06.9.2020 Chư Tôn đức đã cử hành lễ kỳ siêu- tịch điện- thuyết linh tại tang đường anh Nguyên Ước dưới sự chứng minh  của Hòa thượng thượng Phước hạ Chơn cùng chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng với sự hiện diện của tang gia hiếu quyến, thân bằng quyến thuộc và lam […]