HT Thích Thiện Hoa: gương sáng ngàn năm (phần 1)

HT Thích Thiện Hoa: gương sáng ngàn năm (phần 1)

BBT: Cuộc đời và đạo nghiệp của HT Thích Thiện Hoa luôn là tấm gương sáng cho hàng hậu học Tăng, Ni cũng như Phật tử tại gia, Huynh trưởng GĐPT noi theo trên hành trình tu tập và phụng sự Đạo pháp.  Chúng tôi trích đăng bài MỘT SỰ NGHIỆP ĐỜI TÔI của HT Thích […]