Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Nhận được tin: Cụ bà: NGUYỄN THỊ THỊ        Pháp danh: Thiên Quả Sinh năm: 1936 Là thân mẫu của Huynh trưởng cấp Tín Trung Chơn-Phan Thị Lý Phó chủ tịch Hội Đồng HT cấp Tín GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu Liên Đoàn trưởng Nữ […]