Thành kính tưởng niệm anh Thị Hoàng-Nguyễn Duy Lô

Thành kính tưởng niệm anh Thị Hoàng-Nguyễn Duy Lô

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư ADida Phật Thành Kính Tưởng Niệm Anh Thị Hoàng_ Nguyễn Duy Lô kính nhớ! Thế là hết anh đã rời cõi tạm. Thân ngũ uẩn này trả lại uyên nguyên. Một con người gắn bó với Lam Viên. Theo nhịp sống xuôi dòng như con nước. 76 năm trong […]