Nhất tâm cầu nguyện

Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu vô cùng thương tiếc nhận được  tin: Huynh Trưởng Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM – Pháp danh Nguyên Mẫn Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự Chơn Như Tánh Sinh năm 1933 (Quý Dậu) Nguyên quán […]