LỄ TỔNG KẾT-PHÁT CHỨNG CHỈ LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN A-DỤC 12-LỘC UYỂN 18.

LỄ TỔNG KẾT-PHÁT CHỨNG CHỈ LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN A-DỤC 12-LỘC UYỂN 18.

 Nhằm đào tạo lớp huynh trưởng đủ năng lực về cầm Đoàn tại các đơn vị GĐPT trong tỉnh, Ban hướng Dẫn đã tổ chức trại huấn luyện liên trại HLHT.  A DỤC 12 – LỘC UYỂN 18 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được tổ chức từ ngày 06/03/2021 đến ngày 30/04/2021 (nhằm ngày […]