KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT HỌC KỲ 7.

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT HỌC KỲ 7.

Để theo kịp đề án tu học đã đề ra cho khóa ĐTGV Như Tâm 1/BRVT cho nên mặc dù phật sự cuối năm rất nhiều, cũng như gia duyên của từng anh chị em học viên cũng rất khó khăn. Nhưng với tinh thần tham cầu học hỏi, thực hiện lời phát nguyện trước […]