Lời chúc tết của anh Nguyên Tín-Nguyễn Châu: Trưởng BHD GĐPTVN

Lời chúc tết của anh Nguyên Tín-Nguyễn Châu: Trưởng BHD GĐPTVN

 LỜI CHÚC TẾT năm Quý Mão – 2023 của Huynh Trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới đã được truyền tải trực tiếp vào hồi 00g00  giờ Giao Thừa Nguyên Đán minh niên Quý Mão.Kính mời toàn thể  Lam viên nghe ở đây: https://youtu.be/4PJF5_w_YJo