Nhất tâm cầu nguyện

Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT. Nhận được tin: Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG – Pháp danh Nguyên Từ Thọ Bồ Tát giới tại gia pháp tự PHƯỚC NHẪN Sinh ngày 13.09.1934 (Giáp Tuất) tại Thừa Thiên – Huế. Nguyên Ủy viên Sách tấn – […]