GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh năm 2022

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh năm 2022

Để khảo sát  kiến thức 4 bộ môn tu học trong GĐPT  suốt một năm qua. Như truyền thống BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh vào ngày 8/01/2023. năm nay các bậc học ngành thiếu các huyện sẽ tập trung trại thi vượt bậc tại các trung tâm, Ngành […]