BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM ANH NGUYỄN HỮU NGUYÊN

BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM ANH NGUYỄN HỮU NGUYÊN

Huynh trưởng cấp Tín Nguyễn Hữu Nguyên, pháp danh Tâm Linh, nguyên Phó Tổng thư ký BHD.GĐPTBRVT, nguyên Gia trưởng GĐPT Khánh Bình là một huynh trưởng đã có nhiều năm cống hiến cho việc xây dựng và phát triển của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu và GĐPT Khánh Bình nay vì tuổi cao, sức […]