Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ chia sẻ pháp thoại tại trại Hạnh Tâm Chánh 17/GĐPTBRVT năm 2024

Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ chia sẻ pháp thoại tại trại Hạnh Tâm Chánh 17/GĐPTBRVT năm 2024

NGÀY 1/6/2024 TẠI CHÙA NHƯ Ý BHD.GĐPTBRVT TỔ CHỨC TRẠI HẠNH TÂM CHÁNH 17 TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỮ GĐPTBRVT. NHÂN DỊP NÀY BHD ĐÃ CUNG THỈNH NI SƯ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ CHIA SẺ PHÁP THOẠI VỚI 550 TRẠI SINH TRẠI HẠNH. (Hính ảnh được chia sẻ từ trang fb Chùa Thiên Quang, Bình Dương […]