GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG. Như tin đã đưa, Nhận được tin cụ ông HỒ ĐÔNG, pháp danh Nhuận Thụ. Sinh năm 1954 là thân phụ của Huynh trưởng cấp Tập Diệu Lâm-Hồ Thị Hương Lan, Đoàn trưởng Oanh Vũ Nữ GĐPT Khánh Ân xã báo thân vào lúc 7 giờ 40′ ngày […]