GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC TRẠI HẠNH TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỮ TÂM CHÁNH 17 NĂM 2024.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC TRẠI HẠNH TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỮ TÂM CHÁNH 17 NĂM 2024.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC TRẠI HẠNH TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỮ TÂM CHÁNH 17 NĂM 2024. Thực hiện đè án sinh hoạt của BHD tỉnh năm 2024 , trại Hạnh truyền thống ngành Nữ mang tên chị trưởng Tâm Chánh 17 đã được tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 01/6/2024 và bế […]