VÙNG TÂM MINH – GĐPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỔ CHỨC SINH HOẠT GIAO LƯU NGÀNH THIẾU NĂM 2024.

VÙNG TÂM  MINH – GĐPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỔ CHỨC SINH HOẠT GIAO LƯU NGÀNH THIẾU NĂM 2024.

  VÙNG TÂM  MINH – GĐPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỔ CHỨC SINH HOẠT GIAO LƯU NGÀNH THIẾU NĂM 2024.  Tiếp tục thực đề án giao lưu sinh hoạt của Ủy viên ngành Thiếu BHD. GĐPT. BRVT nhiệm kỳ 2024 – 2028. GĐPT Vùng Tâm Minh: Khánh Minh, Khánh Quang B, Khánh Hỷ phối hợp thực […]