TƯỜNG THUẬT TRẠI HẠNH TÂM CHÁNH 17 GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2024

TƯỜNG THUẬT TRẠI HẠNH TÂM CHÁNH 17  GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2024

TƯỜNG THUẬT TRẠI HẠNH TÂM CHÁNH 17 GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2024 Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày trại Tâm Chánh 16 kết thúc, năm nay kế hoạch tổ chức trại Hạnh đã được BHD đưa vào đề án sinh hoạt năm 2024. Với nỗ lực của BHD, của chị Phó […]